Günümüzde edebiyata ve yazarlığa dair çeşitli kurslar bulunmaktadır. Artan talep doğrultusunda kurs sayısı ve türleri de artmıştır, böylece insanlar artık istediği alanda istediği kurstan yararlanabilmektedir. Edebi kurslar özel okullardan, devlet okullarından, üniversitelerden ve devletin çeşitli organlarından alınabildiği gibi, özel olarak bir yazardan veya öğretmenden de alınabiliyor. Bu noktada kişinin kendisine en uygun kursu seçmesi gereklidir. Bunun için çeşitli kursları inceledik ve her kursu kendine özgü avantajıyla aşağıda sizler için tanıttık.

Yaratıcı Yazarlık Kursu

Yaratıcı yazarlık kursları edebiyat kursları arasında en yaygın olandır. Bu kurs yazarlar tarafından -kitapları yayımlanmış başarılı yazarlar olması tercih edilmelidir- haftalık program dahilinde verilir. Bu kursta imla kuralları ve yazı türleri gibi teknik detaylara çok girilmeden daha çok yazarlığa ve içeriğe dair dersler verilir. Bu kursun temel amacı kişinin yazma becerisini geliştirmesi ve daha iyi içerik oluşturabilmesidir.

Yazarlık Atölyesi

Yazarlık atölyeleri daha geniş bir eğitimi kapsadığından bu tür eğitimler daha az yaygındır. Diğer kurslara kıyasla daha çok yatırım ve emek isteyen bu kurs, devletin bir tür eğitim organı olan İSMEK merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak verilmektedir. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği de “Yazarlık Mektebi” adı altında bu tarz kurslar vermektedir. Kursun amacı kişiye TDK’nın belirlediği güncel imla kurallarını, etkili yazmayı öğretmek, genel edebiyat, gözlem ve anlatım teknikleri gibi konularda beceriler katmaktır.

Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı okuma tekniklerinin öğretildiği kurslar da hızlı bir artış göstererek günümüzde oldukça yaygın bir hal almıştır. Bu kurstaki öncelikli hedef, her ders sonunda kişinin dakika başına okuduğu kelime sayısını arttırmaktır.

Kitap Okuma Kursu

Kitap okuma kursu diğer kurslara kıyasla daha basit gibi gözükse de kişiye çok şey kazandırabilen bir kurstur. Bu kurs kapsamında öğrenciler haftalık olarak belirlenen kitapları okur ve diğer kursta bu kitapları etkili bir şekilde gözlemler ve eleştirirler.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı edebiyat kursu kitap okuma kurslarının bir üst seviyesi gibidir. Bu kurslarda daha planlı bir okuma yapılır ve eserler çıkmış olduğu kültürlere göre değerlendirilir. Teknik bilgilere daha çok önem verilen bu kursta kısa vadede büyük bir bilgi birikimi elde edilebilir.