Günümüzde edebiyata olan ilgi ve merak gittikçe artmaktadır. Birçok eğitimin ve etkinliğin internet ortamında gerçekleşmeye başladığı bu dönemde ilgilileri için online platformlarda edebiyat alanında çeşitli kurslar verilmeye başlanmıştır. Online eğitim platformları sayesinde artık şehir ve mekan fark etmeksizin isteyen herkesin internet erişiminin olduğu her yerde edebiyat kurslarına erişmesi mümkün hale gelmektedir. Biz de sizler için yazının devamında bu kursları inceleyeceğiz.

Online Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Online yaratıcı yazarlık atölyelerinde yazınsal dilin ne olduğu, nasıl kullanılacağı, yazınsal metinlerin özellikleri, işlevsel metinler, kurmaca metinlerin öğeleri, karakter ve kişilerin yaratılması sürecinde yapılması veya yapılmaması gereken şeyler gibi temel konular ele alınmaktadır. Bu öğretim sürecini uygulama süreci de takip etmektedir. Kurs katılımcılarının metinler yazması istenmekte ve bu metinler incelenip tartışılmakta, görülen hatalar ve eksiklikler ortaya konulup bilgi verilerek düzeltilmektedir. Kurslar haftalık program sisteminde ilerlemektedir.

Online Roman Yazma Kursu

Online roman yazma kursları bir romanın yazım sürecinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin incelikleri, romanın kurgusunun nasıl kurulması gerektiği, roman öğelerinin kullanımı gibi konuları ele almaktadır. Bu sayede özgün ve nitelikli bir romanı oluşturmada yazınsal sürecin ilerleyişi katılımcılar tarafından öğrenilmekte, bununla birlikte roman oluşturmanın teknik ve düşünsel boyutu da ele alınmaktadır. Kurs verenler aynı zamanda roman yazım aşamasında katılımcılarına danışmanlık da sağlamaktadırlar.

Online Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Online hızlı okuma teknikleri kurslarında katılımcılara çeşitli hafıza teknikleri öğretilmekte ve bunun sayesinde katılımcılar normal okuyuş sürelerinin 3-4 katı kadar daha hızlı bir şekilde okur hale gelmektedirler. Hem hızlı hem de anlayarak okumanın artık gereksinim haline geldiği günümüzde bu kurslarla birlikte katılımcılar çok daha fazla metni çok daha kısa sürede anlayarak okuyabilir hale gelirler. Hızlı okuma teknikleri kursları aynı zamanda katılımcıların öğrendikleri hafıza teknikleri sayesinde katılımcılara gündelik hayatlarında da öğrendiklerini unutmama, kolayca hatırlama becerisi kazandırır.

Online Türk Dili ve Edebiyatı Kursu

Online Türk dili ve edebiyatı kurslarında katılımcılara edebiyat ve dil bilgisi hakkında derinlemesine bilgi verilmekte ve bu derslerin sonunda katılımcıların öğrenme seviyelerini ölçmek için testler uygulanmaktadır. Test sonuçlarına göre katılımcıların hataları görülmekte ve hataları düzeltmek adına geri bildirim verilmektedir.